Wybierz oddział

Aktualności

30.12.2019
 Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie-Konin w grudniu 2019 r. zakupił sprzęt sportowy  w ramach zadania ,, Sportowe Marzenia’’ współfinansowanego przez Samorząd Województwa Wielkopolskiego zgodnie z umową 95/DS/SW/2019.

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.