Wybierz oddział

Aktualności

26 maj 2014
Program Lider (z ang. ALPs) to pozasportowa inicjatywa Stowarzyszenia Olimpiady Specjalne Polska, skierowana do zawodników, której głównym celem jest rozwijanie kompetencji społecznych i dostarczanie możliwości doświadczania siebie w różnych rolach i sytuacjach.
26 maj 2014
Program Rodzinny to pozasportowa inicjatywa Olimpiad Specjalnych, która z powodzeniem rozwija się w Klubie Olimpiad Specjalnych, działającym w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koninie.
14 maj 2014
Już po raz jedenasty  Klub Olimpiad Specjalnych  działający w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Koninie podjął się organizacji Regionalnego Dnia Treningowego Programu Aktywności Motorycznej Olimpiad Specjalnych.  Honorowy patronat nad imprezą objął Prezydent Miasta Konina.
13 maj 2014
W dniach 6-7 czerwca 2014 roku odbędzie się Regionalna Konferencja Oddziału Wielkopolskie Konin nt "Podniesienie jakości otoczenia organizacji imprez sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną  w Olimpiadach Specjalnych”.

Strony

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.