Wybierz oddział

Realizujemy projekt "Daj mi szansę" finansowany ze środków PFRON

21.12.2020

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Konin  realizuje  Projekt  „Daj mi szansę!” finansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie umowy nr ZZB/000619/BF/D z dnia 10 września 2020 roku. 

    Z zajęć sportowych  w dyscyplinach takich jak: badminton, bocce, bowling, kręglarstwo klasyczne, hokej halowy, piłka nożna, pływanie, MATP, tenis stołowy, lekkoatletyka, koszykówka korzysta  195 beneficjentów, zrzeszonych w trzynastu  Klubach Olimpiad Specjalnych.

       Uczestnictwo  w zajęciach  umożliwia  zawodnikom trenowanie  wybranych dyscyplin sportowych i  daje możliwość udziału w zawodach.  Zajęcia wdrażają  do aktywności ruchowej, rozbudzają  zainteresowania oraz przygotowują  uczestników do życia społecznego.  Celem zajęć jest ponadto zaspokojenie naturalnej potrzeby aktywności fizycznej, promowanie  zdrowego stylu życia, rozwijanie sprawności ruchowej oraz  pobudzanie osób  niepełnosprawnych do zaradności  i samodzielności w różnych  sytuacjach życiowych.

      Wszystkie nasze zajęcia treningowe odbywają  się na profesjonalnych obiektach sportowych, które umożliwiają naszym zawodnikom  podnoszenie swoich umiejętności sportowych, fizycznych oraz społecznych. Treningi są przeprowadzone przez profesjonalnych trenerów i instruktorów.  

SPONSOR STRATEGICZNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.