Wybierz oddział

Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych w 2021 roku

23.12.2021

W okresie od 2 stycznia do 31 grudnia 2021 roku nasz Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie-Konin realizował zadanie  ORGANIZACJA ZAJĘĆ SEKCJI SPORTOWYCH DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH, które jest dofinansowane ze środków Państwowego Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej / nr umowy nr 2021/0104/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa z dn. 03 września 2021).

W realizacji zadania brało udział 130 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną z Klubów Olimpiad Specjalnych działających przy;

¾Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Konin

¾Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Borzęciczkach

¾Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Rychwale

¾Warsztatach Terapii Zajęciowej w Koninie

¾Zespole Szkół Specjalnych w Pleszewie

¾Zespole Placówek Edukacyjno-Wychowawczych w Turku

W ramach realizacji projektu zostało łącznie, zrealizowanych 528  godzin zajęć sportowych w dyscyplinach; bocce, bowling, piłka nożna, hokej halowy, badminton, pływanie, tenis ziemny, tenis stołowy, koszykówka i unihokej. Zadanie łącznie obsługiwało; 13 osób prowadzących zajęcia /trenerzy/ i 4 osoby obsługi technicznej oraz 4 wolontariuszy, którzy wspierali uczestników poprzez wsparcie indywidualne w czasie wykonywania zadań ruchowych oraz pomoc w korzystaniu ze sprzętu i urządzeń sportowych.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.