Wybierz oddział

Integracyjny Piknik #BądźFit Olimpiad Specjalnych

29.08.2022

W dniach 7- 8 września 2022r, w Ośrodku Wypoczynkowym Wityng w Mikorzynie k. Konina odbędzie się Integracyjny Piknik #BądźFit Olimpiad Specjalnych.

Realizowany projekt #BądźFit ma na celu poprawę i ochronę zdrowia oraz dobrego samopoczucia osób z niepełnosprawnością intelektualną. Celem pikniku jest także integracja zawodników Olimpiad Specjalnych Polska z różnych regionów Polski, którzy poprzez aktywność społeczną i różne formy aktywności ruchowej uczą się prowadzenia zdrowego stylu życia na miarę swoich możliwości.

            W pikniku wezmą udział zawodnicy z niepełnosprawnością intelektualną z czterech województw: lubuskiego, łódzkiego, śląskiego, wielkopolskiego. Organizatorem przedsięwzięcia jest  Klub Olimpiad Specjalnych Wielkopolskie-Konin.

Projekt dofinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zgodnie z Umową nr ZZB/000770/BF/D

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.