Wybierz oddział

Projekt "Daj mi szansę!"

20.12.2022

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Konin   uczestniczy w Projekcie "Daj mi szansę!" dofinansowanym z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie umowy nr ZZB/000790/BF/D z dnia 17.06.2022 r. Projekt realizowany jest w okresie 1.04.2022 – 31.03.2023.
Głównym celem projektu jest prowadzenie profesjonalnych treningów sportowych.
Zajęcia w ramach projektu prowadzone są w 13 Klubach Olimpiad Specjalnych Oddziału Regionalnego Wielkopolskie- Konin. W zajęciach uczestniczy  292 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym  i znacznym. Zajęcia odbywają   się w 11-stu dyscyplinach sportowych takich jak: badminton, bocce, koszykówka, bowling/kręglarstwo, hokej halowy, LA, MATP, piłka nożna, pływanie, kolarstwo, tenis stołowy. Udział w zajęciach stwarza  zawodnikom możliwość uprawiania wybranej dyscypliny sportowej, daje możliwość udziału w zawodach sportowych. Zajęcia wdrażają  zawodników do systematycznej aktywności ruchowej, rozbudzają zainteresowania oraz przygotowują  do życia społecznego. Zaspokajają  naturalną potrzebę aktywności fizycznej, promują  zdrowy styl życia, rozwijają sprawność ruchową. Pobudzają  osoby niepełnosprawne do zaradności  i samodzielności w różnych nowych sytuacjach życiowych

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.