Wybierz oddział

Projekt "Daj mi szansę"

22.03.2023

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie-Konin zakończył realizację projektu "Daj mi szansę" dofinansowanego z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych na podstawie umowy nr ZZB/000790/BF/D
z dnia 17.06.2022 r.
Projekt realizowany był w okresie od 1.04.2022 r. do  31.03.2023 r.  Głównym celem projektu było prowadzenie profesjonalnych treningów sportowych.
Zajęcia w ramach przedsięwzięcia prowadzone były w 13 Klubach Olimpiad Specjalnych Oddziału Regionalnego Wielkopolskie-Konin. W zajęciach uczestniczyło 292 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym. Zajęcia odbywały się w 11-stu dyscyplinach sportowych takich jak: badminton, bocce, koszykówka, bowling/kręglarstwo, hokej halowy, LA, MATP, piłka nożna, pływanie, kolarstwo, tenis stołowy.
Udział w zajęciach stworzył  zawodnikom możliwość uprawiania wybranej dyscypliny sportowej, dał możliwość udziału w zawodach sportowych. Zajęcia wdrażały uczestników do systematycznej aktywności ruchowej, rozbudzały  zainteresowania oraz przygotowywały  do życia społecznego. Udział w treningach zaspokajał  naturalną potrzebę aktywności fizycznej, promował zdrowy styl życia, rozwijał sprawność ruchową. Stwarzał zawodnikom sytuacje pobudzające do zaradności  i samodzielności w różnych sytuacjach życia codziennego.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.