Wybierz oddział

Zajęcia sportowe dofinansowane ze środków MSiT

2.10.2023

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska- Wielkopolskie- Konin w 2023r. realizuje
zajęcia sportowe  dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Funduszu
Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 02.06.2023r. nr
2023/0110/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa . Wybrane dyscypliny sportowe trenuje 135
zawodników z Klubów Olimpiad Specjalnych Oddziału Regionalnego. Uprawiają dyscypliny
sportowe takie jak: koszykówka, bowling, badminton, piłka nożna, pływanie, golf, tenis
stołowy, unihokej. Treningi prowadzone są w celu: zwiększenia aktywności ruchowej osób
niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i
związanej z tym jakości życia. Wyrabianiu nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności
fizycznej. Kształtowaniu zdrowego stylu życia. Rozbudzaniu zainteresowań sportowych w
zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika. Tworzeniu alternatywnej formy
spędzania  czasu dla osób niepełnosprawnych. Kształtowaniu zdrowej rywalizacji, szczególnie
poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku. Podnoszeniu świadomości
społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.