Wybierz oddział

Organizacja obozów sportowych dla osób niepełnosprawnych dofinasowana ze środków MSiT

4.10.2023

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska – Wielkopolskie- Konin jest organizatorem obozu sportowego w Zakopanem w terminie 7-17 października 2023r.

Dzięki dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 12.06.2023r. nr 2023/0111/0082/SubC/DS-SN/3/MSa

W obozie uczestniczy 60 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną z 9 Klubów Olimpiad Specjalnych Oddziału Regionalnego Wielkopolskie - Konin oraz 16 trenerów wolontariuszy

                                                                                      

Główne cele obozu:

  • Stworzenie odpowiednich warunków, osobom z niepełnosprawnością intelektualną do specjalistycznego treningu sportowego pod kierunkiem wykwalifikowanych trenerów, w celu podnoszenia swoich umiejętności, jak również zapewnienie im w dalszej kolejności współzawodnictwa na licznych imprezach sportowych
  • Pomoc osobom z niepełnosprawnością intelektualną w funkcjonowaniu w społeczeństwie na prawach pożytecznych i szanowanych jego członków, poprzez stworzenie im pełnej sposobności rozwijania i demonstrowania swoich umiejętności
  • Dokonanie wszelkich starań, w celu jednoczenia się osób z niepełnosprawnością intelektualną z całym społeczeństwem, na zasadach równości, szacunku i akceptacji
  • Promowanie działań integracyjnych na rzecz przeciwdziałania dyskryminacyjnym praktykom oraz pełnego włączenia osób niepełnosprawnych w nurt życia społecznego

Spodziewane, społeczne oddziaływania projektu:

  • Rozpropagowanie sportu osób niepełnosprawnych
  • Lepsza kontrola poziomu sportowego zawodników potrzebna przy kwalifikacji  do poszczególnych dyscyplin, jak również grup sprawnościowych
  • Wyzbycie się lęków i obaw u osób objętych tym projektem, wynikających z ich niepełnosprawności i uwierzenie we własne siły i osiągniecie sukcesu sportowego
  • Rozwinięcie lepszej integracji ze społeczeństwem, poszerzenie nowych znajomości, jak również stymulowanie i kształcenie postaw wzajemnej życzliwości i otwartości oraz wyrobienie umiejętności bezkonfliktowego współżycia społecznego.
  • Wdrażania nowych dyscyplin sportu
  • Podniesienie poziomu organizacji przedsięwzięć sportowych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.