Wybierz oddział

Projekt "Daj mi szansę" zajęcia sportowe.

8.10.2023

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Konin  realizuje Projekt
"Daj mi szansę!" dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych, na podstawie umowy nr ZZB/000876/BF/D z dnia 6 czerwca 2023 r.
Projekt realizowany jest w okresie 1.04.2023r. – 31.03.2024r.
Zajęcia są kontynuowane w 14 Klubach Olimpiad Specjalnych Oddziału Regionalnego
Wielkopolskie- Konin. W zajęciach uczestniczy  284 zawodników z niepełnosprawnością
intelektualną. Zajęcia odbywają   się w 12-stu dyscyplinach sportowych: badminton, bocce,
koszykówka, bowling/kręglarstwo, hokej halowy, LA, MATP, piłka nożna, pływanie,
kolarstwo, tenis stołowy, nordic walking.

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.