Wybierz oddział

Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych w 2023r

29.12.2023

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska- Wielkopolskie- Konin w w okresie od stycznia do grudnia 2023r. realizował zajęcia sportowe dofinansowaniu ze środków Ministerstwo Sportu i Turystyki Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy z dnia 02.06.2023r. nr 2023/0110/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa.
W zajęciach brało udział 135 zawodników z Klubów Olimpiad Specjalnych Oddziału Regionalnego Wielkopolskie- Konin oraz 14 trenerów i 5 osób obsługi technicznej, oraz 3 wolontariuszy. Zawodnicy trenowali w takich dyscyplinach jak: koszykówka, bowling, badminton, piłka nożna, pływanie, golf, tenis stołowy, unihokej.
Celem projektu było:
- zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy
sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;
-wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
-kształtowanie zdrowego stylu życia;
- rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji
uczestnika;
-tworzenie alternatywnej formy spędzania czasu dla osób niepełnosprawnych;
- kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i
chęci podjęcia wysiłku;
- podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

#GrajmyRazem
Dziękujemy

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.