Wybierz oddział

Podsumowanie projektu DAJ MI SZANSĘ!

2.04.2024

    Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie - Konin  zakończył realizację  projektu "Daj mi szansę!" dofinansowanego  z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie umowy nr ZZB/000876/BF/D z dnia 6 czerwca 2023 r. Projekt realizowany  był w okresie 1.04.2023r. – 31.03.2024r.
Głównym celem projektu było  prowadzenie profesjonalnych treningów sportowych.
Podniesienie umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną. Usprawnienie funkcjonowania w życiu prywatnym i społecznym. Podnoszenie sprawności fizycznej i promowanie  zdrowego stylu życia. Zajęcia w ramach projektu prowadzone   były w 14 Klubach Olimpiad Specjalnych Oddziału Regionalnego  Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie- Konin. W zajęciach uczestniczyło  294 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym  i znacznym. Zajęcia odbywały   się w 12-stu dyscyplinach sportowych takich jak: badminton, bocce, koszykówka, bowling/kręglarstwo, hokej halowy, LA, MATP, piłka nożna, pływanie, kolarstwo, tenis stołowy, nordic walking. Udział w zajęciach stworzył  zawodnikom możliwość uprawiania wybranej dyscypliny sportowej, dał możliwość udziału w zawodach sportowych. Zajęcia wdrażały   zawodników do systematycznej aktywności ruchowej, rozbudzały  zainteresowania oraz przygotowywały   do życia społecznego. Zaspokajały  naturalną potrzebę aktywności fizycznej, promowały zdrowy styl życia, rozwijały sprawność ruchową. Pobudzały  osoby niepełnosprawne do zaradności  i samodzielności w różnych nowych sytuacjach życia codziennego.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.