Wybierz oddział

Zajęcia sportowe z MSiT w 2024r.

24.06.2024

Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska- Wielkopolskie- Konin od  2 stycznia 2024r. realizuje zajęcia sportowe  dofinansowaniu ze środków Ministerstwa Sportu i  Turystyki Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. W treningach uczestniczy 124 zawodników z Klubów Olimpiad Specjalnych  Oddziału Regionalnego Wielkopolskie- Konin. Zajęcia prowadzi 13 trenerów i 5 osób obsługi technicznej. Zawodnicy uprawiają takie dyscypliny jak: koszykówka, bowling, badminton, piłka nożna, pływanie, golf, tenis stołowy, unihokej.

Główne cele zajęć to:

  • Zwiększenie aktywności ruchowej osób niepełnosprawnych, prowadzącej do poprawy sprawności fizycznej, stanu zdrowia i związanej z tym jakości życia;
  • Wyrabianie nawyku stałego podnoszenia poziomu sprawności fizycznej;
  • Kształtowanie zdrowego stylu życia;
  • Rozbudzanie zainteresowań sportowych w zależności od potrzeb, możliwości i preferencji uczestnika;
  • Tworzenie alternatywnej formy spędzania  czasu dla osób niepełnosprawnych;
  • Kształtowanie zdrowej rywalizacji, szczególnie poprzez umiejętność współzawodnictwa i chęci podjęcia wysiłku;
  • Podnoszenie świadomości społeczeństwa w zakresie sportu osób niepełnosprawnych.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.