Wybierz oddział

Daj mi szansę! Projekt PFRON

9.07.2024

        Oddział Regionalny Olimpiady Specjalne Polska Wielkopolskie – Konin realizuje  projekt "Daj mi szansę!" dofinansowany z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, na podstawie umowy nr. UM/PW9/2024/2/DEPT_DS_WSPOLPRACY/5550 z dnia 27 czerwca 2024 r. Projekt realizowany jest w okresie od 1.04.2024r. do 31.03.2025r.

Treningi sportowe prowadzone są w 15 Klubach Olimpiad Specjalnych Oddziału Regionalnego Wielkopolskie- Konin. W zajęciach uczestniczy  275 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną. Zajęcia odbywają   się w 13-stu dyscyplinach sportowych takich jak: badminton, bocce, koszykówka, bowling/kręglarstwo, hokej halowy, LA, MATP, piłka nożna, pływanie, kolarstwo, tenis stołowy, nordic walking, jazda konna. Treningi prowadzone są na profesjonalnych obiektach sportowych, które stwarzają możliwości naszym sportowcom na podnoszenie swoich umiejętności tak sportowych, fizycznych, jak i społecznych, przy wsparciu profesjonalnego sprzętu i urządzeń sportowych. Dla części zawodników zostanie zakupiona odzież sportowa, oraz zorganizowany transport na zajęcia. Uczestnikami - beneficjentami ostatecznymi projektu są zawodnicy Olimpiad Specjalnych Polska. Każdy zawodnik to osoba z niepełnosprawnościami intelektualnymi, posiadająca dokument potwierdzający niepełnosprawność intelektualną.

Celem projektu jest:

1.Podniesienie umiejętności społecznych osób z niepełnosprawnością intelektualną.

2.Usprawnienie funkcjonowania w życiu prywatnym i społecznym osób z niepełnosprawnością intelektualną.

3.Podnoszenie sprawności fizycznej przez osoby z niepełnosprawnością intelektualną i promowanie wśród nich zdrowego stylu życia.

4.Organizacja profesjonalnych zajęć treningowych dla zawodników Olimpiad Specjalnych.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.