Wybierz oddział

NUEMER OGŁOSZENIA 2/03/2018

2/03/2018

  Zapraszamy do złożenia oferty w trybie przetargu na zakwaterowanie 280 osób oraz na wyżywienie  w miejscu zakwaterowania 309 osób/ uczestników X Ogólnopolskiego Turnieju Koszykówki Olimpiad Specjalnych Konin, Licheń, Golina 2018 w dniach 24-27.05.2018

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.