Wybierz oddział

nuemr ogłoszenia 7/08/2016

7/08/2016
Zapraszamy do złożenia oferty w trybie negocjacji na wykonanie 458 identyfikatorów ze smyczą i 58 informatorów, 458 bonów żywieniowych oraz 98 teczek z nadrukiem na  XVII Ogólnopolski Turniej Piłki Nożnej 7-Osobowej Drużyn Męskich i Żeńskich Olimpiad Specjalnych Konin Licheń 2016

 

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.