Wybierz oddział

Zajęcia sportowe dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 2019

20.12.2019

W okresie od 2 stycznia do 20 grudnia 2019 roku nasz Oddział Regionalny realizował zadanie pn.: „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych”, które jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy nr 2019/0023/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa z dnia 13 marca 2019 r.

W realizacji zadania brało udział 142 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną z 7 Klubów Olimpiad Specjalnych Oddziału Regionalnego Wielkopolskie-Konin.

Zajęcia treningowe prowadzone były w  9  dyscyplinach sportowych: badminton, bowling, bocce, lekka atletyka, piłka nożna, pływanie, tenis stołowy, tenis ziemny, unihokej.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.