Wybierz oddział

Zajęcia sportowe dofinansowane ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 2019

20.12.2019

W okresie od 2 stycznia do 20 grudnia 2019 roku nasz Oddział Regionalny realizował zadanie pn.: „Organizacja zajęć sekcji sportowych dla osób niepełnosprawnych”, które jest dofinansowane przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na podstawie umowy nr 2019/0023/0082/Sub.C/DS-SN/1/MSa z dnia 13 marca 2019 r.

W realizacji zadania brało udział 142 zawodników z niepełnosprawnością intelektualną z 7 Klubów Olimpiad Specjalnych Oddziału Regionalnego Wielkopolskie-Konin.

Zajęcia treningowe prowadzone były w  9  dyscyplinach sportowych: badminton, bowling, bocce, lekka atletyka, piłka nożna, pływanie, tenis stołowy, tenis ziemny, unihokej.

SPONSOR GENERALNY

Sponsor strategiczny

SPONSOR GŁÓWNY

Sponsor główny

DARCZYŃCA

Darczyńca

PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy Olimpiad Specjalnych Polska

INSTYTUCJE WSPIERAJĄCE

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

KOMUNIKACJA MARKETINGOWA I PR

Komunikacja i PR

OGÓLNOPOLSKI PATRONAT MEDIALNY

Ogólnopolski patronat medialny

OGÓLNOPOLSCY PARTNERZY OLIMPIAD SPECJALNYCH POLSKA

Partnerzy i Przyjaciele

Partnerzy regionalni

Instytucje wspierające - dofinansowanie projektów realizowanych w 2018r.

Strona internetowa dofinansowana jest ze środków MSiT.